Oferta dla klas Siódmych

Przez wiele lat wypracowaliśmy metody pracy z młodzieżą na poziomie gimnazjalnym zarówno pod względem wychowawczym jak i merytorycznym. Po zmianach które proponuje reforma, będziemy – bazując na doświadczeniu – kontynuować pracę tak, by każdy uczeń osiągał jak najlepsze wyniki i był przygotowany do podejmowania nowych wyzwań na kolejnym etapie nauczania.

 
STAWIAMY NA ROZWÓJ,
DOCENIAMY OSIĄGNIĘCIA,
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?
 • międzynarodowa wymiana uczniowska,
 • przyjazna atmosfera,
 • kameralne klasy,
 • sport: nowe boisko i słownia plenerowa,
 • dobra lokalizacja – metro CNK,
 • możliwość nauki kilku języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, norweski, rosyjski,
 • program wspierania uzdolnionych „Wars i Sawa”,
 • wolontariat,
 • tradycyjny coroczny festyn, dyskoteki, wycieczki, zielone szkoły, oraz noce w szkole,
 • tradycje szkolne i narodowe,
 • nauka w systemie jednozmianowym,
 • różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • każdy uczeń posiada szafkę.
OFERTA DLA UCZNIA KLASY
EKONOMICZNO – MENADŻERSKIEJ
 • podstawy przedsiębiorczości, ekonomii i zarządzania,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wykorzystywanie urządzeń w technologii informacyjnej,
 • elementy statystyki,
 • poznanie środowiska biznesowego,
 • elementy języka angielskiego na wybranych przedmiotach.
OFERTA DLA UCZNIA KLASY
MEDIALNO – TEATRALNEJ
 • współpraca z Teatrem Polskim, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego oraz fundacją Artystyczną Młyn,
 • rozwijanie zainteresowań z dziedziny sztuki, filozofii i historii teatru,
 • realizacja autorskiego spektaklu teatralnego (scenariusza, reżyseria, scenografia, ruch sceniczny),
 • kształtowanie umiejętności włączenia sztuki we własne życie poprzez świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym.
OFERTA DLA UCZNIA KLASY
LINGWISTYCZNEJ
 • języki obce do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, norweski, rosyjski,
 • możliwość wyjazdów w ramach wymiany międzynarodowej,
 • wprowadzenie języka angielskiego na wybranych przedmiotach,
 • poszerzenie zasobu leksykalnego wykraczającego ponad podstawę programową,
 • język angielski nauczany w grupach z uwzględnieniem poziomu zaawansowania.