VII Olimpiada Wiedzy: „Ja to też potrafię”

Dnia 30 maja 2017 roku w naszym Gimnazjum odbędzie się VII Olimpiada Wiedzy: „Ja to też potrafię”
Konkurs adresowany jest do uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się. Jego celem jest pokazanie, że każdy może odnosić sukcesy edukacyjne.
Do udziału w olimpiadzie zapraszamy uczniów gimnazjum i klas VI szkoły podstawowej