Konkurs Literacki

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z Państwa placówki do udziału
w Warszawskim Konkursie Literackim

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 69 w Warszawie przy ul. Drewnianej 8.
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjów
z terenu Warszawy i okolic.
Celem konkursu jest
rozwój twórczości dzieci i młodzieży oraz wyłonienie młodych talentów.

Na prace  literackie czekamy do 12 maja 2017 r.
w ZS nr 69 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Młodych Artystów
2 czerwca  2017 r.

Regulamin konkursu literackiego
„W KRAINIE MOICH MARZEŃ”

CELE:
•    Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej.
•    Pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej.
•    Promowanie młodych talentów.

Forma:
– tekst poetycki
– tekst prozatorski (opowiadanie, esej, reportaż, kartka z pamiętnika, wywiad)

UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół warszawskich i okolic.
•    szkoła podstawowa kl. IV – VI
•    gimnazjum

WYMAGANIA KONKURSOWE:
•    Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie:
 1 utworu poetyckiego lub 1 tekstu prozatorskiego (maks. 3 str. A4)  na adres organizatora
•    Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I.    uczniowie klas IV – VI SP
II.     II. uczniowie gimnazjów
•    Teksty należy przesłać w formie wydruku komputerowego (odręczne prace nie będą sprawdzane) w czterech egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć godłem/pseudonimem autora i kategorią wiekową. Na pracy nie wolno umieszczać żadnych innych danych.
•    Prace oceniać będzie profesjonalne jury:
Pani Maja Margasińska – pisarka, autorka książki „Skąd wieje wiatr”,
Pani Aneta Skarżyński –  autorka książek dla dzieci i młodzieży, Dyrektor do spraw Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union,
Pani Sylwia Ślusarczyk – bibliotekarz, pasjonatka literatury pięknej.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
•    Prace konkursowe, należy włożyć do dużej koperty oznaczonej godłem/pseudonimem  wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie informacje identyfikujące autora: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły (dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax.), imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy, e-mail). Proszę zaznaczyć kategorię wiekową i temat konkursu.
•    Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
•    Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
•    Nagrodzone utwory (w całości lub we fragmentach) mogą  zostać przez Organizatora wykorzystane w specjalnym dodatku do gazetki szkolnej „Sówka” , na stronie internetowej szkoły oraz na portalu społecznościowym „ Facebook”
•    Prace należy przesłać na adres:
ZS Nr 69 ul. Drewniana 8; 00-345 Warszawa
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 –  16.00 (pn.-pt.)
TERMINY:
•    Nadsyłanie prac do 12 maja 2017r.
•    Informacje o nagrodzonych autorach i Gali Młodych Artystów dostępne będą na stronie: zs69.x.pl w zakładce „konkursy” od 26 maja 2017r.

Kontakt: konkursliteracki@zs69.x.pl

Koordynatorzy konkursu
Paulina Skóra, Aleksandra Jagiełłowicz,
Karolina Szymczak, Małgorzata Stelmach