Kadra

RADA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 69 W WARSZAWIE w roku szkolnym 2016/2017

Beata Ostałowska – dyrektor
matematyka

Monika Król – Gad – zastępca dyrektora
matematyka

Katarzyna Gerold – Rychlewska – zastępca dyrektora
logopedia

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Adamus Monika j.hiszpański
Stanisław Ajewski j.angielski
Andrzejczak Barbara przyroda, biologia
Antosiewicz Beata nauczyciel wspomagający
Badyna Elżbieta terapeuta pedagogiczny
Belczyk Aneta j.polski, historia
Biernat Michał j. angielski
Boryszewski Radosław matematyka
Budukiewicz Sylwia nauczyciel wspomagający
Budzyńska Ewa nauczyciel wspomagający, WDŻ
Chmielewski Piotr informatyka, technika
Chudzik – Zawisza Małgorzata nauczyciel wspomagający
Czekała Ewa nauczyciel wspomagający
Danilczuk Joanna plastyka, technika
s. Drapała Katarzyna religia
Drynkowska Irena w-f
Figurska – Wilk Beata pedagog szkolny
Furmańska Ewa w-f
Garbarek Katarzyna przyroda, geografia
Gebhardt Danuta psycholog
Geneja Agata nauczyciel wspomagający
Gozdowska Zofia nauczyciel wspomagający
Grzybek Beata edukacja wczesnoszkolna
Anna Haciuk nauczyciel wspomagający
Jabłonka Agnieszka nauczyciel oddziału przedszkolnego
Jagiełłowicz Aleksandra j. polski
Jaworska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Jędral Iwona matematyka, informatyka
s. Kaczmarzyk Jadwiga religia
Kaliś Barbara terapia motoryki małej
Kamola Aleksandra matematyka
Klepacka Joanna nauczyciel wspomagający
Kołacz Paulina edukacja wczesnoszkolna
Kopczyńska Zofia nauczyciel wspomagający
Kordaś Sylwia rehabilitant
Kosińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Kotuła Halina pedagog, terapia Tomatisa
Kowalczyk Anita nauczyciel wspomagający
Kowalska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
Kozłowska Karolina psycholog
Lal Jacek w-f
Laskowska Aneta  edukacja wczesnoszkolna, etyka
Leszek Ewa j.niemiecki
Lichocka Bożena nauczyciel wspomagający, logopedia
Lipiec Magdalena nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa
Ławcewicz – Musialik Beata muzyka
Łosiowski Tomasz informatyka, technika
Machalska Monika nauczyciel wspomagający
Makowska Ewa nauczyciel wspomagający
Matyszewska Beata terapeuta pedagogiczny
Michalczyk Dorota fizyka, przyroda
Miklaszewska Lasek Beata nauczyciel wspomagający
Moryc Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Nadarzyński Michał historia, j.polski, etyka
Nowak-Giżewska Marta j.angielski
Oleńska Alicja chemia, j. angielski
Ostrowski Jacek w-f
Pacuska Mirosława nauczyciel wspomagający
Płuska Barbara  rehabilitant, specjalista SI
Polischuk Olha j.angielski, j.niemiecki
Pycka Wioletta język polski, historia
Pyzikiewicz Anna nauczyciel wspomagający
Samoraj Agata nauczyciel wspomagający
Sękowska Izabela edukacja wczesnoszkolna
Sieradzan Katarzyna j.angielski
Skóra Paulina nauczyciel wspomagający
Stelmach Małgorzata nauczyciel wspomagający
Szymczak Karolina j.polski
Ślusarczyk Sylwia bibliotekarz
Tarłowska Janina nauczyciel wspomagający
Tomczyńska Magdalena logopeda, terapeuta Terapii Tomatisa
Traczyk Munik Aneta nauczyciel oddziału przedszkolnego
Marta Uliwiak nauczyciel wspomagający
Wieczorek – Bugajska Halina religia
Yacoub Magdalena historia, wos
Życińska Mendalka Patrycja nauczyciel wspomagający
Supernak Maria kierownik świetlicy
Boratyńska Katarzyna wychowawca świetlicy
Galecka Emilia wychowawca świetlicy
Michalec Karolina wychowawca świetlicy
Milewska Jadwiga wychowawca świetlicy
Monika Pawelczyk wychowawca świetlicy
Spoczyńska Joanna wychowawca świetlicy
Stachowicz Martyna wychowawca świetlicy
Witkowska Łucja wychowawca świetlicy